Skip to content

Экономика және қаржы кафедрасы

Соц.сети
Ғылыми бағыттар
Экономика және қаржы кафедрасының оқу-әдістемелік жұмысы

Экономика және қаржы кафедрасының оқу-әдістемелік жұмысы университеттің жоспарына сәйкес жүзеге асырылады. Студенттердің өзіндік жұмыстарының көлемі мен түрлері нақтыланды, білімді бақылаудың жаңа нысандары енгізілді, бағдарламалардың құрылымдық компоненттері өзгертілді және т.б. барлық жұмыс бағдарламалары университеттегі қолданыстағы нұсқаулықтарға сәйкес рәсімделді.

Оқу жұмыс бағдарламалары, әдістемелік әзірлемелер және студенттердің оқу қызметінің әртүрлі түрлеріне байланысты өзге де құжаттар олардың мазмұнының сапасын арттыру мақсатында кафедраның, институттың әдістемелік кеңесінің отырысында талқыланады, университеттің ОӘБ мұқият сараптамасынан өтеді және ағымдағы оқу жылының басында университеттің ғылыми кеңесінде бекітіледі.

Оқу-әдістемелік қызмет корпоративтік оқытудың білім беру бағдарламаларын іске асыру арқылы жүзеге асырылады: "Педагогикалық шеберлік мектебінің бағдарламасы", "ОҚУ бейне дәрістерін құрастыру және әзірлеу бағдарламасы", "Оқу процесін ұйымдастыру бойынша оқыту семинарлары".

2017-2019 жылдары Экономика кафедрасында 14 ашық сабақ, ал қаржы және банк ісі кафедрасында 21 ашық сабақ өткізілді. Екі кафедраның бірігуіне байланысты 2019-2020 оқу жылында Экономика және қаржы кафедрасында 14 ашық сабақ өткізілді.

Оқу жүктемесі мен жоспарланған әдістемелік жұмыстың бөлінуі оқытушылардың біліктілігіне сәйкес келеді.

А.Байтұрсынов атындағы ҚАУ экономика және құқық институтының экономика және қаржы кафедрасының ғылыми-зерттеу жұмысы әлемдік экономиканың дағдарыстан кейінгі даму үрдісін, Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының мемлекеттік басымдықтарына сәйкес экономиканың инновациялық даму проблемаларын зерттеуге бағытталған. Ғылыми-зерттеу жобалары ҚР БҒМ үйлестіретін іргелі және қолданбалы ҒЗЖ, сондай-ақ шаруашылық келісімшарттағы зерттеулер бойынша орындалды.

Жүргізілген ғылыми зерттеулер спектрін талдау қолданбалы зерттеулердің іргелі тақырыптарымен қатар ҒЗЖ-ның осы параметрін оң бағалауға мүмкіндік беретін зерттеулердің болуын көрсетеді.

 Экономика және қаржы кафедрасының ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі бағыттары:
 • Қазақстанның қаржы-несие жүйесінің өзекті мәселелері;
 • азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің өңірлік бағдарламасының экономикалық негіздемесі;
 • экономиканың бәсекеге қабілеттілігін дамытудың негізгі бағыттары;
 • аймақ экономикасының тұрақты дамуының әлеуметтік-экономикалық негіздері.
Экономика және қаржы кафедрасының ғылыми жобалары:
 • Тиімді ауыл шаруашылығы және ауылдық аумақтарды дамыту 561969-EPP-1-2015
 • 1-DE-EPPKА2-CBHE-JP Sustainable Agriculture and Rural development - SARUD
 • Қазіргі кезеңдегі АӨК және ауылдық аумақтарды дамытудың негізгі бағыттары (Қостанай облысының материалдарында) № 0115РК02869 20.10.2015 ж. бастап
 • Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін дамытудың негізгі бағыттары 0115РК02867 20.10.2015 ж. бастап
 • БЭК елдеріндегі еңбекақы төлеу мәселелері мен перспективалары №119РКИ0041
 • "Қожа-1 "ЖШС" «Қазіргі кезеңдегі АӨК және ауылдық аумақтарды дамытудың негізгі бағыттары (Қостанай облысының материалдарында)», «Ауылдық аумақтарды тұрақты дамыту» тақырыбы бойынша
 • Ауылдық аумақтарды тұрақты дамыту №0120РКИ0099
 • Өңірдің тұрақты дамуының әлеуметтік-экономикалық негіздері (Қостанай облысының материалдарында) №0220РКИ0108
 • Өңірлік экономиканы жаңғырту проблемаларын институционалдық-экономикалық талдау №0120РКИ0100

ММУ экономика факультеті магистранттар мен докторанттардың ғылыми іссапарларының базасы болып табылады. М. Ломоносова (Мәскеу қ.) 2011 жылдан бастап магистранттар Челябі және Қазан қалаларының (РФ) жоғары оқу орындарында ғылыми тағылымдамадан өтті.

ТЕМПУС, Эразмус+ бағдарламасы бойынша ҚР жоғары білім беру жүйесін еуропалық білім беру кеңістігіне интеграциялау шеңберінде магистранттар Еуропа елдерінде тағылымдамадан өту және қосымша білім алу мүмкіндігіне ие.

Студенттер мен ПОҚ академиялық ұтқырлығы:
 • Польша (Лодзь Университеті)
 • Чехия (Острава қ. университеті)
 • Түркия (Ондокуз Маиз Университеті)
 • Германия (DAAD бағдарламалары)
 • Франция (Франция елшілігінің желісі бойынша)
 • АҚШ (UGRAD бағдарламасы)
Шетелдік ғалымдармен ынтымақтастық:
 • Yeerlan Kuduzi (Ерлан Кудус) - Шыңжаң университеті, Қытай;
 • Filiz Giray (Филиз Гирай) - Улудаг Университеті, Түркия;
 • Petr Hájek (Петр Гайк) - Central Bohemia University, Чехия;
 • Левина Алена Борисовна-Оңтүстік Орал мемлекеттік университеті, Ресей.
Кафедра Қазақстан мен Ресейдің ірі жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық жасауда үлкен тәжірибеге ие:
 • Атындағы Еуразия ұлттық университеті. Л. Н. Гумилев (Астана қ.);
 • Челябинск мемлекеттік агроинженерлік академиясы (Челябинск қ.);
 • Халықаралық бизнес университеті (Алматы қ.).
 • Оңтүстік-Орал мемлекеттік университеті (Челябі қ.).
Кафедра ғылыми-техникалық ынтымақтастық туралы шарттар жасады:
 • РҒА Орал бөлімшесінің Экономика институты (Екатеринбург қ .);
 • Қазақстандық АӨК экономикасы және ауылдық аумақтарды дамыту ҒЗИ (Алматы қ.).
 • Оңтүстік-Орал мемлекеттік университеті (Челябі қ.).