Skip to content

Шетел филология кафедрасы

Соц.сети
Смаглий Татьяна Александровна
Білімі, кәсіби біліктілігі
 • 1999-2003 атындағы Қостанай мемлекеттік университеті. А. Байтұрсынов, шет тілдер факультеті, ағылшын және арнайы емес тілдер оқытушысы
 • 2016-2018 Челябинск қаласындағы "Челябі мемлекеттік университеті" федералды мемлекеттік бюджеттік жоғары білім беру мекемесі, 45.04.02 лингвистика, лингвистика магистрі бойынша магистратура бағдарламасын игерді
Оқытатын пәндері
 • Ағылшын тілінің практикалық грамматикасы (ілгері деңгей)
 • Кәсіби-бағытталған шет тілі, шет тілі (С2 деңгей)
 • Шет тілі (С1 деңгей)
 • Экстенсивті оқу.
Жұмыс тәжірибесі
 • 2003-2004-ҚМУ.А. Байтұрсынова, ағылшын тілі кафедрасының оқытушысы
 • 2004-2008-ҚМПИ, ағылшын тілі кафедрасының оқытушысы
 • 2008-2018-ҚМУ.А. Байтұрсынова, Шетел филологиясы кафедрасының оқытушысы
 • 2018-қазіргі уақытқа дейін Қостанай Өңірлік университеті Шетел филологиясы кафедрасының аға оқытушысы. А. Байтұрсынов
Күні көрсетілген кәсіби біліктілікті арттыру туралы куәліктер/сертификаттар немесе кәсіби тіркеу
 • “Language Education in Kazakhstan in the context of globalization 27.04.2017, 12. 04. 2018).
 • “Multimedia didactic environment: how to use innovative technologies applies to teaching”,2016 жылғы 28 қарашадан 10 желтоқсанға дейін, Қостанай қаласы.
Оқу құралдары
 • «Learning through reading stories and books» ISBN 978-601-7933-88-3 Қостанай - 2017.
 • Resource Pack for 1st year students: Оқу құралы. - Қостанай-2020. – 67 б.
Жарияланымдар
 • Смаглий Т. А. «Elements of culture» "Жаһандану жағдайында Қазақстандағы тілдік білім беру" халықаралық форумының материалдары-Қостанай-2018-Б. 48-57
 • Смаглий Т. А. «Интеграция Интернет-ресурсов в организацию самостоятельной работы студентов в условиях кредитной системы образования» Тверь мемлекеттік университетінің университетаралық ғылыми еңбектер жинағы «ШЕТ ТІЛДЕРІ: ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕР» - Тверь – 2018 б. 112-116
 • Смаглий Т. А. «Authentic materials in English language teaching» "Жаһандану жағдайында Қазақстандағы тілдік білім беру" халықаралық форумының материалдары - Костанай – 2017-б. 52-58
 • Смаглий Т. А. Интеграция видеоматериалов, предоставленных интернет-ресурсами, как средства обучения иностранному языку, в организации аудиторной и внеаудиторной работы студентов» Тверь мемлекеттік университетінің университетаралық ғылыми еңбектер жинағы «ШЕТ ТІЛДЕРІ: ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕР» – Тверь -  20 – С 115-118..
 • Смаглий Т. А. «Модель интеграции интернет-ресурсов в самостоятельную работу студентов в процессе обучения иностранным языкам в вузе» - «Байтұрсынов оқулары-2020» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Костанай -2019. –  С. 100-104
 • Смаглий Т. А. «Предпосылки использования интернет-ресурсов в процессе обучения иностранным языкам» «Байтұрсынов оқулары-2020» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. -– Костанай -2020. –  С. 106-110.
 • Смаглий Т. И.,  Смаглий Т. А.  «Педагогические условия развития познавательной активности студентов при кредитной системе обучения» Кәсіптік білім беруді инновациялық дамыту – 2018 - №2 (18) – б. 44-50