Skip to content

Шетел филология кафедрасы

Соц.сети
Назаренко Оксана Сергеевна
Білімі, кәсіби біліктілігі
 • 2002-2006 Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты, біліктілігі ағылшын және неміс тілдерінің мұғалімі
 • 2014-2016 Челябі мемлекеттік университеті, лингвистика магистрі
Оқытатын пәндері
 • Жазбаша аударма практикасы
 • Көркем аударма практикасы
 • Аударма жазу техникасы
 • Шет тілі (Кәсіби)
Жұмыс тәжірибесі
 • 2006-2007 А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің Шетел филологиясы кафедрасының ассистенті
 • 2007-2014 А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің Шетел филологиясы кафедрасының оқытушысы
 • 2014 - қазіргі уақытқа дейін А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің Шетел филологиясы кафедрасының аға оқытушысы
Күні көрсетілген кәсіби біліктілікті арттыру туралы куәліктер/ сертификаттар немесе кәсіби тіркеу
 • DIREKT curriculum training (Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, 21-25 қазан 2018 жыл);
 • Didactic and Scientific Working Group and Information Literacy Training Working Group Meeting and Training in Use of DIREKT Online Platform (С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, 27-31 мамыр 2019 ж.)
 • "Strategy of Efficient Use of Electronic Resources and Scientometric Instruments in Modern Academic Research" НЭИКОН ұйымының оқыту курстары, 21-25 мамыр 2018, Ресей мемлекеттік педагогикалық университеті. Герцена, Санкт-Петербург қ., Ресей
 • Oxford University Press “Teaching the Whole Child with Family and Friends KZ Edition”. 12 қазан 2015, Қостанай;
 • "Қазіргі қоғамның әлеуметтік-мәдени трансформациясы жағдайындағы тілдік білім беру" Халықаралық ғылыми форумы, 7-8 сәуір 2016, ҚарМУ, Қарағанды
Марапаттар мен сыйлықтар
 • Белсенді азаматтық ұстанымы және оқушылардың Республикалық олимпиадаға сапалы дайындығы үшін "Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімі" ММ грамотасы, 2017
 • Қостанай мемлекеттік университеті ректорының грамотасы. А. Байтұрсынов, 2016
Қызмет көрсету саласындағы қызмет
 • Оқушылардың ағылшын тілінен қалалық және облыстық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының қазылар алқасының мүшесі.
 • "Қостанай дарыны"өңірлік ғылыми-практикалық орталығында оқушыларды қалалық, облыстық және республикалық олимпиадаларға дайындауды жүзеге асыру.
Оқу құралдары
 • Назаренко О. С., Шандецкая Ю. Н. тыңдау бойынша семинар Оқу құралы. - Қостанай, 2020. – 71 б.
ҚР ЖАК, РФ ЖАК, РҒДИ, ғылыми кадрларды қадағалау және аттестаттау комитеті, Scopus, Thompson Reuter, Web of science және т. б. рецензияланатын журналдардағы жарияланымдар
 • «Структура концепта «democracy» в американской лингвокультуре» (сборник ТвГУ «Иностранные языки: Лингвистические и методические аспекты», Вып.14, г. Тверь, Россия, 2016) 0,3 п.л.
 • «Особенности перевода лингвокультурных концептов» (доклад на Международной научно-практической конференции «Байтурсыновские чтения», КГУ им. А. Байтурсынова, г.Костанай, Казахстан, апрель 2016) 0,2 п.л.
 • «Структурные особенности концепта «democracy» в британской лингвокультуре» (доклад на международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной лингвистики и лингводидактики», КГУ им. А. Байтурсынова, г.Костанай, Казахстан, 2016) 0,2 п.л.
 • «Характеристика концепта «democracy» в американской лингвокультуре» (доклад на научно-практической конференции «Актуальные проблемы современного гуманитарного знания», Костанайский филиал ЧелГУ, г. Костанай, Казахстан, 2016) 0,2 п.л.
 • «Актуальный слой концепта “democracy” в американской лингвокультуре», Сборник материалов международного форума «Языковое образование в Казахстане в условиях глобализации».Костанай, 2017. – С. 137-142 (0,3 п.л.);
 • «Понятийный компонент концепта “democracy” в британской лингвокультуре», Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты: Межвузовский сборник научных трудов. – Выпуск 37. – Тверь: Тверской государственный университет, 2017. с. 380-385 (0,3 п.л.);
 • «Характеристика типичных ошибок в письменном переводе», Материалы V Международной научно-практической конференции «Язык науки и техники в современном мире». – Омск, 2016. – С. 135-138 (0,2 п.л.);
 • «Исторический слой концепта “democracy” в американской лингвокультуре», Материалы международной научно-практической конференции молодых исследователей «Исследование лингвокреативных процессов в когнитивно-дискурсивном аспекте». – Челябинск, 2016. – С. 264-269 (0,3 п.л.);
 • «Особенности перевода англоязычной юридической терминологии», в соавторстве с Д.К, Утебаевой, студенткой 4 курса, Актуальные проблемы современной лингвистики и лингводидактики, 2017 (0,2 п.л)
 • «Особенности перевода юридической документации», Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты: Межвузовский сборник научных трудов. – Выпуск 40. – Тверь: Тверской государственный университет, 2018. - с. 312-318 (0,3 п.л.);
 • «Особенности перевода общественно-политических текстов», в соавторстве с Е. Классен, студенткой 4 курса, Актуальные проблемы современной лингвистики и лингводидактики, 2018 (0,2 п.л);
 • «Особенности перевода бытовых реалий в английской художественной литературе», в соавторстве с А. Макаевой, студенткой 4 курса, Актуальные проблемы современной лингвистики и лингводидактики, 2018 (0,2 п.л);
 • «Особенности сленга в современном английском языке и проблемы его перевода на русский язык (на материале американских телесериалов)», в соавторстве с Д. Шокаевой, студенткой 4 курса, Актуальные проблемы современной лингвистики и лингводидактики, 2018 (0,2 п.л);
 • Особенности перевода научно-фантастических художественных произведений (на основе произведений Д. Симмонса). // «Актуальные проблемы современной лингвистики и лингводидактики» Сб. науч. ст. студ., маг. и мол. иссл. – Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова, 2019. – с. 237-242 (в соавторстве со студенткой 4 курса Ким Р.);
 • Перевод грамматических лакун в публицистических текстах. // «Актуальные проблемы современной лингвистики и лингводидактики» Сб. науч. ст. студ., маг. и мол. иссл. – Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова, 2019. – с. 267-271 (в соавторстве со студентом 4 курса Тельгариным Е.)
 • Назаренко О.С., Елеусизова А.С. Linguistic Localization оf Video Games. Сб. материалов международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и молодых исследователей «Актуальные проблемы современной лингвистики и лингводидавтики», Костанай, 2020, стр. 203-208;
 • Использование подкастов для улучшения навыков аудирования на иностранном языке. Материалы международной научно-методической конференции «Байтурсыновские чтения-2020», КГУ имени А. Байтурсынова, Костанай, 2020, ISBN - 978- 601 -7597-76-4, стр. 85-88.
Халықаралық жобалар
 • International scientific project CBHE PROJECT 574157 Developing Trans-regional information literacy for lifelong learning and the knowledge economy [DIREKT]