Skip to content

Шетел филология кафедрасы

Соц.сети
Муханбетжанова Роза Cейтхановна
Білімі, кәсіби біліктілігі
 • 2014ж- Қостанай мемлекеттің педагогикалық институты  «Шет тілі: екі шет тілі»(ағылшын-француз), бакалавр
 • 2017ж – А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті «Шетел филологиясы» , магистратура
Оқытатын пәндері
 • Базалық шетел тілі
 • Базалық шете тілі В2
 • Базалық шетел тілі В2 жоғарғы деңгейі
 • Арнайы мақсаттарға арналған шетел тілі
 • Практикалық грамматика А1/А2
 • Кәсіби қазақ тілі
Жұмыс тәжірибесі
 • 2017ж. –осы күнге дейін А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің шетел филологиясы кафедрасында қызмет істеймін.
 • 2014-2015 ж М.Хәкімжанова атындағы « №20 орта мектеп»
Күні көрсетілген кәсіби біліктілікті арттыру туралы куәліктер/сертификаттар немесе кәсіби тіркеу
 • British Council, Researchers connect modules: “Foundation Module, Academic Writing, Presenting with Impact, Academic Collaboration”, 28-30 қараша, 2017 ж
 • «Модернизация современного образования- важнейший фактор современного образовательного пространства», 72 сағат. Қарағанды, сәуір, 2018ж.
 • Инновационные технологии личностно-ориентированного обучения в образовательном процессе вуза» , 72 сағат.  Омск, мамыр 2018ж
 • Fun-MOOC Cavilam, Alliance Française de Vichy (онлайн) Enseigner le français langue étrangère aujourd’hui. Parcours découverte 20 сағат. Виши .Франция ,қазан 2019 ж.
 • «La formation pédagogique et interculturelle pour professeurs de FLE/FLS dans le cadre des formations numériques de Francophonia» 12сағат , аттестация. Франкофония. Ниццы , Франция 7-12 желтоқсан, 2020ж.
Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар, оқулықтар, кітаптар
 • Peculiarities of American advertisements “3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация”. А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің көпсалалы ғылыми журналы . № 1, наурыз 2018ж. –2-ші бөлім. Қостанай 181-186 б.
 • Латын қаріпінің бұрынғысы мен болашағы Байтұрсынов оқулары Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Қостанай,2018 ж 1-інші бөлім. 238 -240б.
 • Peculiarities of French Advertising Texts of Food and Drinks. «Филология мен шет тілдерін оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері: теория және практика» атты ІV Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференцияның материалдар жинағы. 26 қаңтар2018 ж. Алматы.  278-281б.
 • Пособие «The English grammar for the learners of Kazakh groups» барлық факультеттердің студенттері үшін Оқу құралы. Қостанай, 2020. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті.