Skip to content

Шетел филология кафедрасы

Соц.сети
Куренко Константин Николаевич
Білімі, кәсіби біліктілігі
 • 2010-2014 Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті-аударма ісі, мамандылық " Аудармашы»
 • 2014-2016-Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті - "Шетел филологиясы" бағыты бойынша магистратура, гуманитарлық ғылымдар магистрі академиялық дәрежесін алды.
Оқытатын пәндері
 • экономикалық және заң мәтіндерін аудару
 • ақпараттық мәтіндерді аудару практикасы
 • техникалық мәтіндерді аудару
 • ауызша аударма практикасы
 • мамандандырылған Кәсіби шетел тілі
 • аудармашылардың кәсіби қызметінің негіздері
 • академиялық мақсаттар үшін шетел тілі
Жұмыс тәжірибесі
 • 2015-Ахмет Байтұрсынов атындағы РМУ Шетел филологиясы кафедрасының оқытушысы
Күні көрсетілген кәсіби біліктілікті арттыру туралы куәліктер/сертификаттар немесе кәсіби тіркеу
 • 2020ж "English Language teaching methodology and content development of online classes conducted by U. S. State Department English Language"тақырыбындағы біліктілікті арттыру курсы. (РММ-Қостанай). қыркүйек-наурыз (70 сағат)
 • 2017ж. "Researcher Connect: Presentation with impact" біліктілікті арттыру Курсы, 19 қазан (20 сағат) ҚМУ. А. Байтұрсынов.
Қызмет көрсету саласындағы қызмет
 • Ахмет Байтұрсынов атындағы РМУ базасында өткізілетін шет тілі бойынша қалалық және облыстық олимпиадалардың қазылар алқасының мүшесі.
Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар, оқулықтар, кітаптар
 • Куренко К. Н. Корпусная лингвистика и переводоведение // Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты Издательство: Тверской государственный университет (Тверь)– 2017. – №37 – стр. 318-323.
 • Куренко К. Н. Representaitaion of Boston Dialect of English Language Language // Многопрофильный научный журнал «3i: intellect, idea, innovation – интеллект, идея, инновация»-КГУ им.А.Байтурсынова, г. Костанай. – 2018. – №2 – стр. 136-142.
 • Куренко К. Н. Взаимосвязь социолингвистики и теории перевода // Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты – ТвГУ, г. Тверь. – 2018. – Выпуск 40 – стр. 298-305.
 • Куренко К.Н. Коннотации лексических единиц в заголовках новостных изданий // Материалы международного форума «Языковое образование в Казахстане в условиях глобализации». -КГУ им.А.Байтурсынова, г. Костанай. – 2018. – стр. 38-45
 • Куренко К. Н. Коннотации в текстах новостных изданий // «Проблемы и перспективы в международном трансфере инновационных технологий» сборник статей международной научно - практической конференции. - Научно - издательский центр «Аэтерна», Уфа– 2018. – Часть 2– стр. 25-28.
 • Куренко К.Н. Особенности отображения представителя немецкой культуры в шуточных высказываниях английского языка // Научная исследовательская деятельность в России и за рубежом: материалы международной научно-практической. – Саратов, 2018. – стр. 45-48.
 • Куренко К.Н. Коннотативное значение анекдотичных высказываний о британском социуме // Современные технологии: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей XVI Международной научно-практической конференции. – Пенза. – 2018. – стр. 193-196.
 • Куренко К.Н. Особенности использования английского языка в Южно-Африканской Республике // Сборник статей VI Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. 2019 Издательство: "Наука и Просвещение" – Пенза. – 2019. – стр. 165-168.
 • Куренко К.Н. Метафоры и коннотации в медиа дискурсе // Материалы международной научно-практической конференции «Современные системы научного знания» – Саратов. – 2019. – стр. 30-33.
 • Куренко К. Н. Formation of Stereotypical Thinking in Jokes of British Culture // Многопрофильный научный журнал «3i: intellect, idea, innovation – интеллект, идея, инновация»-КГУ им.А.Байтурсынова, г. Костанай. – 2019. – №3 – стр. 85-92.
Ұлттық жобалар
 • "Институционалдық Дискурстар мәтіндерінде (ағылшын, қазақ және орыс тілдері материалдары негізінде) коммуникативтік әсер ету стратегияларын зерделеу"ҚР БҒМ гранттық қаржыландырумен жобаға қатысу.