Skip to content

Шетел филология кафедрасы

Соц.сети
Аймуханова Дарина Темировна
Білімі, кәсіби біліктілігі
 • 2010-2014 А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, "Шетел филологиясы" мамандығы, академиялық дәрежесі: гуманитарлық білім бакалавры
 • 2014-2016 А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, "Шетел филологиясы" мамандығы, академиялық дәрежесі: гуманитарлық ғылымдарының магистрі
Оқытатын пәндері
 • базалық шетел тілі
 • практикалық грамматика (1-деңгей)
 • базалық шетел тілі (B2-деңгей)
 • практикалық грамматика (2-деңгей)
 • мәдениетаралық коммуникация мәнмәтініндегі базалық шетел тілі
 • базалық шетел тілі (В2 ілгері деңгейі)
 • тыңдалым, шетел тілі (кәсіби)
 • арнайы мақсаттарға арналған шетел тілі
Жұмыс тәжірибесі
 • 2020 - қазіргі уақытқа дейін А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің шетел филологиясы кафедрасының аға оқытушысы.
 • 2016-2020 - А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің шетел филологиясы кафедрасының аға оқытушысы.
Кәсіби біліктілікті арттыру туралы куәліктер/сертификаттар
 • 2018 ж. «Өрлеу» біліктілікті арттыру курсы – «Жаңартылған білім беру мазмұны аясында жоғары оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар» (240 сағат), Қостанай, 28.05-23.06.2018 ж
 • 2018 ж. International Scientific Forum «Language education in Kazakhstan in the Context of Globalization», Kostanay, 12 April 2018.
 • 2018 ж. International Winter School «Multilingual Education in Kazakhstan: strategies, challenges and perspectives» (72 hours), Almaty, 12.01.2018.
 • 2017 ж. Қазақстан – Британ «Ньютон-Әл-Фараби» бағдарламасы «The Researcher Connect Workshop», British Council, Kostanay, 28.11-30.11.2017.
 • 2017 ж. «Педагогикалық шеберлік мектебі» (72 сағат), А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, маусым 2017 ж.
 • 2017 ж. International Scientific Forum «Language education in Kazakhstan in the Context of Globalization», Kostanay, 27 April 2017.
 • 2016 ж. Қазақстан – Британ «Ньютон-Әл-Фараби» бағдарламасы. Workshop «Publishing with Impact», British Council, Kostanay, 2016
 • 2016 ж. Қазақстан – Британ «Ньютон-Әл-Фараби» бағдарламасы. Workshop «Proposal Writing and Finding Funding for Research Projects», British Council, Kostanay, 2016.
Оқу құралдары
 • Ткаля А.В., Аймуханова Д.Т., Ахметкалиева Р.А. «The Great Gatsby». Оқу құралы. – Қостанай, 2020. ISBN 978-601-7640-12-5.– 81 б.
Жарияланымдар
 • Аймуханова Д.Т. «The phenomenon of language interference in the context of multilingual education». – Костанай, «Байтұрсынов оқулары – 2020. Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары». – 2020. – 61-63 б.
 • Аймуханова Д.Т. «Genius archetype in the novel of P. Suskind «Perfume. The story of a murderer» in the postmodern aspect». – Костанай, «3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация”. А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ көпсалалы ғылыми журналы. - № 1. – 2018. – 98-102 б.
 • Аймуханова Д.Т. «Анализ и интерпретация символов как способ реализации содержательно-подтекстовой информации в романе Б.Шлинка «Чтец». – Тверь, «Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты. Межвузовский сборник научных трудов». – 40 басылым. -   - 215-219 б.
 • Монгилева Н.В., Аймуханова Д.Т. «Архетип как составляющая языкового знака и культуры в аспекте философии постмодернизма (на примере произведения П.Зюскинда «Парфюмер». – Воронеж, «Вестник Воронежского государственного Университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация». - № 1. – 2018.- 89-94 б.
 • Аймуханова Д.Т. «English borrowings in the Kazakh and Russian languages». – Костанай, «3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация”. А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ көпсалалы ғылыми журналы. - № 4. – 2017. –211-217 б