Skip to content

Шетел филология кафедрасы

Соц.сети
Абдибекова Айкумис Еликбаевна
Білімі, кәсіби біліктілігі
 • 2002-2007 Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты, "Шетел филологиясы: екі шетел тілі" мамандығы, филолог, ағылшын және француз тілдерінің оқытушысы
 • 2013-2015 А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, "Шетел филологиясы" мамандығы, академиялық дәрежесі: гуманитарлық ғылымдарының магистрі
Оқытатын пәндері
 • шетел тілі С1( ағылшын)
 • кәсіби-бағытталған шетел тілі
 • шетел тілі (кәсіби)
 • жалпы тіл білімі
 • теориялық және қолданбалы лингвистика
Жұмыс тәжірибесі 
 • 2007 – қазіргі уақытқа дейін - А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің шетел филологиясы кафедрасының аға оқытушысы.
 • 2019-2020 - А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің көптілді білім беру орталығының меңгерушісі.
 • 2016-2019 - А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің лингвистикалық ғылыми білім беру зертханасының меңгерушісі.
Кәсіби біліктілікті арттыру туралы куәліктер/сертификаттар немесе кәсіби тіркеу
 • Newton – Al-Farabi Partnership Programme. “Proposal Writing and Finding Funding for Research Projects” training, British Council, 2016
 • Newton – Al-Farabi Partnership Programme. “Publishing with Impact” training, British Council, 2016
 • Newton – Al-Farabi Partnership Programme. “Research Management and Administration” training, British Council, 2016
 • Researcher Connect training, British Council, 2017
 • Заманауи білім берудегі инновациялық технологиялар, 72 сағат, А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2018
 • IELTS, British Council,2019
 • English language teaching methodology and content development of online classes, Regional English Language Office U.S.Embassy in Kazakhstan, 2020
Оқу құралдары
 • Абдибекова А.Е., Медетова Э.Б. French grammar. Учебное пособие. – Костанай, 2017.  ҚР ЖАК, РФ ЖАК, РҒДИ, ғылыми кадрларды қадағалау және аттестаттау комитеті, Scopus, Thompson Reuter, Web of science және т. б. рецензияланатын журналдардағы жарияланымдар
 • Абдибекова А.Е., «Ағылшын және қазақ тілдеріндегі «сұлулық» ұғымының ұлттық мәдени ерекшеліктері», Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің хабаршысы. Филология сериясы. №4, 2017
 • Абдибекова А.Е., «Әлемнің паремиологиялық бейнесіндегі «әйел» ұғымы», Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің хабаршысы. Филология сериясы. №1, 2019
 • Абдибекова А.Е., “Learning Languages in an Online Community”, «Байтұрсынов оқулары-2019» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары, А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ
 • Абдибекова А.Е., “Teaching in an English as a medium of instruction setting”, «Иннова – 2020» халықаралық ғылыми-әдістемелік конференциясының материалдары, А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ
Халықаралық жобалар
 • ECAP Erasmus+( Enhancing competences of Central Asian universities in agricultural policy focused on environmental protection and land management), жоба мүшесі
 • Newton – Al-Farabi Partnership Programme, бағдарлама үйлестірушісі