Skip to content

Гуманитарлық ғылымдар кафедрасы

Соц.сети
Ғылыми бағыттар
Оқу-әдістемелік жұмысы

Философия кафедрасының оқу-әдістемелік жұмысы магистратура мен докторантураға арналған «Құқық философиясы» құралы Республикалық оқу-әдістемелік кеңес ұсынған профессор С.А. Қолдыбаевтың еңбектерімен ұсынылған; доцент Шәукенов Ж.A., «Дінтану және діни қауіпсіздік негіздері» электрондық оқу құралын шығарған; «Мәдениеттану,әлеуметтану және саясаттану негіздері бойынша» және «Қоғамдық сананы жаңғырту бойынша» оқу-әдістемелік құралдарын жариялаған аға оқытушы Ахмет Л.С.; сондай-ақ кафедраның басқа да оқытушыларының жұмыстарымен.

Кафедраның барлық оқытушылары өздерінің әдістемелік жұмыстарының сапасын арттыру бойынша үнемі жұмыс істейді, жыл сайынғы «ИННОВА» конференциясына қатысады.

Ғылыми-зерттеу қызметі

Ғылыми-зерттеу жұмысы кафедраның маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы әртүрлі деңгейлердегі, оның ішінде халықаралық деңгейдегі ғылыми-практикалық және ғылыми-әдістемелік конференциялар мен семинарларға белсенді қатысады. Кафедра оқытушылары Web of Science (Tomson Reuters), Scopus тізіміне енген журналдарда, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған журналдарда жарияланады, мамандандыруға сәйкес әр түрлі бағыттағы ғылыми мақалалар, тезистер, монографиялар шығарады.