Skip to content

Бухгалтерлік есеп және басқару кафедрасы

Соц.сети
Байкин Айдар Косымович
Кафедра меңгерушісi Лауазымы
PhD докторы Ғылыми дәрежесі
aidar_baikin@mail.ru Электрондық пошта

Білім

 • 2008 ж. А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті. Есеп және аудит бакалавры.
 • 2010 ж. А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті. Экономика ғылымдарының магистрі.
 • 2019 ж. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті. 6D050600-Экономика мамандығы бойынша PhD докторы.

Оқытылатын пәндер

 • Бухгалтерлік есеп негіздері
 • Кәсіпордағы бухгалтерлік есеп
 • Әлеуметтік-экономикалық статистика

Жарияланымдар

 • Байкин А.К., Шалболова У.Ж. Әртараптандырылған экономикалық жүйелерді құрудың әлемдік тәжірибесі // «Жаңа индустрияландыру жаһандану жағдайындағы Қазақстандағы экономикалық өсудің драйвері» атты жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясы - Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ., Астана, 2016 жылғы 25 мамыр;
 • Байкин А.К. Экономикадағы инновациялық секторларды дамыту және әлемдік қосымша құн тізбегіне интеграция // Тәуелсіздіктің 25 жылындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы: тарихы, жетістіктері, жаңа міндеттері: халықаралық ғылыми-практикалық конференция тезистері. - Астана, 2016 жылғы 17-18 қараша - 315-321 б.;
 • Байкин А.К. Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-экономикалық дамуын талдау // Хабаршы. Экономика сериясы - Қарағанды: ҚарМУ, 30 маусым 2017 ж - No 2 (86) / 2017 - Б. 61-67;
 • Байкин А.К., Шалболова У.Ж., Казбекова Л. Regional diversification of entrepreneurial activity in the Republic of Kazakhstan// Revista ESPACIOS – Каракас, Венесуэла, 2017 г. - №38 (Nº 46), С.35-44;
 • Байкин А.К., Тарануха Ю.В., Бакирбекова А.М. A study of the dependence of the growth rates of the regional economy on the degree of diversification using correlation-regression analysis // Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының хабаршысы - Қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар сериясы. - Алматы: ҚР ҰҒА, наурыз-сәуір 2018 ж. - No 2 (318) - Б.28-32;
 • Байкин А.К., Шалболова У.Ж., Тарануха Ю.В. Diversification as a factor in the development of innovative sectors // Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының есептері. Әлеуметтік ғылымдар сериясы. - Алматы: Қазақстан Республикасы Ғылым академиясы, 2018 жылғы наурыз-сәуір - No2 (318) - Б.102-107.